Descargas Muller XXI Imprimir

Conciliación


Cadro de mando integral (Balance Scorecard)


Cadro de mando integral (Balance Scorecard) (versión 2007)


Empresa Familiar: definición, caracterísiticas,...


Estudio-diagnose sobre as posibilidades e formas de conciliación da vida familiar persoal e laboral nas empresas do terrritorio do proxecto Equal Muller XXI


Guía de boas prácticas en xestión medioambiental


Guía de boas prácticas na empresa familiar do eido rural


Guía de boas prácticas en responsabilidade social corporativa


Identificación de metodoloxías para o desenvolvemento de plans de acción en pequenas e medianas empresas situadas no ámbito rural en materia de conciliación


Guía de recursos económicos e financeiros


Guía de implantación de medidas de conciliación en pequenas e medianas empresas do ámbito territorial do proxecto Equal Muller XXI


Manual de creacion e posta en marcha da empresa


Manual taller de emprendemento


Xestión do medio ambente no ámbito rural: boas prácticas


Xestión do medio ambente no ámbito rural: boas prácticas (versión decembro 2007)


Tríptico Muller XXI


Autocoach da persoa emprendedora (arquivo Excel)


Creación dun Plan de Empresa (arquivo Excel)


Creación dun Plan de Marqueting (arquivo Excel)

Cuña de radio Muller XXI de noviembre 2008