Mostrar # 
1   Link   BASES DA CONVOCATORIA DE PROBAS DE LISTAS DE PERSOAL TEMPORAL DE TÉCNICO MEDIO PARA A XESTIÓN DE PROXECTOS - BOP: 24.11.2008
Abierta hasta 15.12.2008
2   Link   BASES DA CONVOCATORIA PARA LISTAS DE ASPIRANTES A PERSOAL TEMPORAL PARA POSTOS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE PROXECTOS, ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN - BOP: 13.01.2010
Abierta hasta 02.02.2010